Янка Купала

RSS Feed

Жніво

Сярэдняя: 4.4 (22 галасоў)
Наспелая постаць шчаслівых пасеваў 
  За вёскай, на сонным лясоў рубяжы, 
  Ссівелы ўжо колас схінула к мяжы 
У сумным шаптанні: «Дзе, жнеі мае вы?» 

I жнеі сышліся. – Направа, налева 
  Кладучы ў снапы каласы-старажы, 
  Зашасталі глуха сярпы, як нажы, 
Пад жніўныя вечна старыя напевы. 

  Спагадная, нудная песня плыве, 
Губляючы ў пушчы свае пералівы, 
У шэлестах белага коласу нівы. 

  Плыве гэта песня ка мне і заве, 
I ў сэрцы звініць, як каса у траве: 
«Ты так жа, брат, сееш... а дзе тваё жніва?»

З летніх малюнкаў

Сярэдняя: 4.3 (17 галасоў)
Коціцца, ўецца далінкай крыніца,
Б'ецца, плюскоча ў каменнях вадзіца,
   Далей плыве і плюскоча.
Белымі грудкамі лёгшы на траўцы,
Хоча дзяўчынка к вадзіцы дастацца,
   Губкамі чэрпнуці хоча.

Вольха лісткамі ёй шыю ласкоча,
Плюскатам рэчка смяецца у вочы,
   Сонейка ўсіх абнімае.
Сонейка, рэчка, вольха, дзяўчына
Думцы ўсміхаюцца соладка, дзіўна,
   Думка іх шчыра вітае...

Зажынкі

Сярэдняя: 3.4 (8 галасоў)
    Натачы, кавалёк,
    Вострым-востра сярпок,
Адпусці, назубі, загартуй;
    I ляшчынкі кусок
    Адпілуй, кавалёк,
Нову ручку вазьмі дарыхтуй.

    Наспяліўся шнурок,
    Б'е паклон каласок,
Спаважнеў, пасівеў, шалясціць.
    Пойдзе ходам сярпок,
    Туды-сюды, скок-скок!
За сяло пабяжыць, пабяжыць.

    Страшыў ніўку грамок,
    Сухата і дажджок;
Птушка колас ляцела кляваць;
    Шлі заломы, урок, —
    Не збаяўся хлябок! —
Памажы, божа, толькі зажаць!

    Ляжа сноп у снапок,
    Стане мэтлік, крыжок,
Не акіне і песня шнурка!
    Будзе рад бедачок
    Звозіць скарб у тачок, —
Вось яна, з мазалямі рука!

Усе аўтары