Людміла Паўлікава

RSS Feed

КУПАННЕ Ў РОСАХ

Сярэдняя: 5 (1 голас)

КУПАННЕ Ў РОСАХ

Ноч.
Аголена вусціш.
Бег сукенкі з плячэй.
На прасветленых вуснах
адзінота начэй.

Старажытнай замовы
дрогкі,
блытаны шэпт.
Паўтараюцца словы –
паўтараецца свет.

І закружыцца голаў
ад світанку надзей.
Росы падаюць долу
з вольных
белых грудзей.

Расплятаюцца косы
у высокай траве.
…Запалілі нябёсы
сонца – папараць-квет…

Па зоркавую долю

Яшчэ не ацэнена

Кладзецца летні морак.
Злятае светлы сум.
Дадому вёдры зорак
Паўнюткія нясу.
Сцякае золкасць долу
З падолу
Па нагах.
Я зоркавую долю
Шукаю па начах.
I па зямлі прагрэтай,
Набраўшы кветак кош,
Са мною поруч лета
Ступае басанож.

Усе аўтары