Раніца

RSS Feed
Сярэдняя: 5 (1 голас)
Раней за сонца ўстану рана я. Крылаты золак не прасплю. Прайдуся сцежкамі крамянымі ўлюбёная ў сваю зямлю. Прамчуся за вятрамі гонкімі па бальшаках зялёных... Сустрэне луг мяне рамонкамі, прастор — блакітам лёну. Барок грыбамі запалоніць: лісіц — грабі ў ахапку. Грыб шчыры ў ветлівым паклоне скідае долу шапку. Паміж чарніцамі-насмешкамі згубілася ў гушчэчы. Унізе пахне сыраежкамі, а зверху птах шчабеча. Паабтрасаю росы з голля — абудзіцца рака. Абсыпана буйное поле званочкам жаўрука. Ліецца песня з-пад блакіту на маладое жыта, жывое серабро нібыта, густой расой абмыта... Зямля шчырэе і смяецца, спявае радасць лету. I можна абысці, здаецца, за сонейкам паўсвету.Air Jordan Releases 2019